Tagged with Salaat

Hoofdstuk 1: de Tijden van Salaat (gebeden)

بسم الله الرحمن الرحيم Hadeeth #129 Hij is ‘abdullah ibn ‘Amr ibn al ‘Aas. Het dubbele voornaamwoord is om aan te geven dat beide (de zoon en de vader, dw.z. ‘Abdullaah & al’Aas) de metgezellen van de Profeet (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) zijn. “De tijd van de Zuhr gebed is wanneer de zon de meridiaan (Zawaal) passeert.” … Continue reading