Tagged with Qunoot

Titel van de studie: de overleveringen over de Qunoot smeekbede gemaakt in de Witr gebed, uit een Hadeeth perspectief en uit een Fiqh perspectief

Naam van de auteur: Mohammed ibn ‘ Umar ibn Saalim Baazmool De studie bestaat uit twee hoofdonderdelen: Deel een: De overleveringen samen met een bespreking van hun authenticiteit Deel twee: De kwesties in verband met de smeekbede van de Qunoot gemaakt in het gebed Witr De auteur verzamelde alle authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahu … Continue reading

About the Qunoot Supplication Made in the Witr Prayer

  Title of the study: The Narrations About the Qunoot Supplication Made in the Witr Prayer, From a Hadeeth Perspective, and From a Fiqh Perspective Name of the author: Muhammad ibn ‘Umar ibn Saalim Baazmool The study consists of two main parts: Part One: The Narrations Along With a Discussion of Their Authenticity Part Two: … Continue reading