Filed under [Jo-] Muslimanë

Shembulli i Jezusit është si shembulli i Adamit

Autor: el-Alame ‘Abdul-Muhsin el-‘Abad Burimi: ‘Kutub ue Rasa-il ‘Abdul-Muhsin el-‘Abad’ All-llahu i Lartësuar thotë (përkthimi kuptimit të ajetit): “Rasti i Isait për All-llahun është si rasti i Ademit që e krijoi prej baltës e pastaj i tha: “Bëhu!” – dhe ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt, andaj mos u bëj nga ata … Continue reading