Filed under Islamitische Artikelen

Usool us-Soennah van Imaam al-Humaidi

Korte biografie van Imaam Al-Humaidi Zijn naam is Abee Bakr ‘Abdillah Ibn az-Zubayr al-Humaidi al-Qurashee al-Makkee (overleden 219h) Een groep van de grootste Imaams van Islaam en de Soennah overleverde van hem. De hoofd van hen was Muhammad ibn Ismaa’eel al-Bukhari (overleden 256h). Eveneens als Imaam Muslim in de Muqaddimah van zijn Saheeh, en Abu … Continue reading

Het kussen van de Vingers

De volgende verklaring werd onlangs afgelegd: Wat betreft de handeling van het kussen van de duimen en het wrijven over de ogen een Hadeeth verteld ons dat Sayyidina Abu Bakr en de Sahaba dit praktiseerde en wij doen dit ook. Wij worden verteld in de Hadeeth dat degene die dit doet veilig zal zijn van … Continue reading

Titel van de studie: de overleveringen over de Qunoot smeekbede gemaakt in de Witr gebed, uit een Hadeeth perspectief en uit een Fiqh perspectief

Naam van de auteur: Mohammed ibn ‘ Umar ibn Saalim Baazmool De studie bestaat uit twee hoofdonderdelen: Deel een: De overleveringen samen met een bespreking van hun authenticiteit Deel twee: De kwesties in verband met de smeekbede van de Qunoot gemaakt in het gebed Witr De auteur verzamelde alle authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahu … Continue reading

Als een ongelovige Islaam wil aanvaarden is het dan verplicht twee muslims als getuigen te hebben of is het voldoende als één muslim getuige is?

بسم الله الرحمن الرحيم Het volgende is een samengevatte vertaling. Sheikh Fawzaan zei: Dit is niet een voorwaarde, ze spreken de twee getuigenissen uit van het geloof ( Ik getuig dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en ik getuig dat Muhammad de boodschapper is van Allaah) en ze treden Islaam … Continue reading

Op welk tijdstip eindigt het ‘Ishaa’ gebed?

بسم الله الرحمن الرحيم Hij  (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) zei: Citaat: …en de tijd voor ‘Ishaa’ gebed is tot de helft van de nacht. [Muslim] … Dit wordt verder ondersteund door wat ‘ Umar bin Al-Khattaab  naar Aboo Moosaa Al-Ash’aree [radiallaahu ‘ anhum] schreef, Citaat: ” … en bid ‘ Ishaa’ voordat één derde van … Continue reading

Het opheffen van de handen tijdens de vrijdagpreek

بسم الله الرحمن الرحيم Shaykh Zayd ibn Haadee al-Madkhalee Moge Allaah het goede voor u bepalen, de vragensteller zegt; Is er iets mis met het opheffen van de handen tijdens het laatste gedeelte van de vrijdagpreek als de Imaam smeekbeden verricht? Of is dit een innovatie? Nee, hef je handen niet op. Zeg ‘Ameen’ als … Continue reading

De definitie van Shirk

بسم الله الرحمن الرحيم Auteur: Sheikh Zaid Bin Muhammad Ibn Haadee Al-Madkhalee [hafidhahullaah] Bron: Al-Iqdul Munaddad Al-Jadeed Fil Ijaabati Ala Masaa’ili Fil Fiqhi wa Manaahij wat-Tawheed Samengesteld en Opgesteld: Fawwaaz Ibn Alee Ibn Alee Al-Madkhaalee [hafidhahullah] Vertaler van de oorspronkelijke tekst: Abu Ukkaashaa Shaakir Genomen van: http://www.salafyink.com Vraag: ” Je vermeldde dat de definitie van Shirkul … Continue reading