Filed under Het Boek van Tawheed

En uw Heer heeft bevolen dat je niemand aanbidt behalve Hem, en de ouders goed te behandelen…. [Qur’aan: Al-Israa’: 23]

بسم الله الرحمن الرحيم Sleutelwoorden en Uitdrukkingen Uw Heer : Het verwijst naar Allaah, Hij heeft de soevereine heerschappij  over alle werelden. En de ouders goed te behandelen: Aangezien Allaah, de Almachtige verordende om alleen te worden aanbeden, zonder enige partner met hem te associëren, heeft Hij ook de mens bevolen om vriendelijk en plichtsgetrouw … Continue reading

En voorzeker, Wij zonden naar elk volk een boodschapper, [zeg]: Aanbidt Allaah en vermijd Taghoet…. [Qur’aan: An-Nahl: 36]

بسم الله الرحمن الرحيم Sleutelwoorden en Uitdrukkingen Boodschapper: de Profeet aan wie een Goddelijke wet is geopenbaard en wie Allaah beval om het aan de mensen over te brengen. Aanbid Allaah: om alle daden van aanbidding uitsluitend aan Hem te wijden. Taghoet [valse Goden]: deze term verwijst naar valse voorwerpen van aanbidding, met ingegrip van … Continue reading

En ik heb de Djinn en de Mens geschapen slechts om mij te aanbidden.. Qur’aan: Adh-Dhaariyaat: 56

بسم الله الرحمن الرحيم Het boek van Tawheed gaat in op het begrip van de Islamitische monotheïsme als bevolen door Allaah aan zijn dienaren die Hij geschapen heeft voor het vervullen van deze uiteindelijke doelstelling. Ondertussen verduidelijkt het boek het belangrijkste concept van grote polytheïsme dat categorisch monotheïsme tegenspreekt. Het verduidelijkt verder de concepten van … Continue reading