Filed under Al-Iqna’

Hoofdstuk dertien: menstruerende vrouwen

بسم الله الرحمن الرحيم Muhammad bin Abdul-Wahhaab; vertelde aan ons; Muhammed bin Kanaasah informeerde ons; Hishaam vertelde aan ons; van zijn vader; van Aa’ ishah dat zij zei: Faatimah bin Hubaysh kwam naar de profeet (sallallaahu ‘alaihi wasallam)  en zei: ik onderga menstruele bloeding  maar het houdt niet op zodanig dat ik rein kan worden. … Continue reading

Hoofdstuk tien: droge wassing [ Tayammum ]

بسم الله الرحمن الرحيم Muhammad bin Ismaa’eel vertelde aan ons; ‘Affaan [ bin muslim bin Abdullaah ] vertelde aan ons; Shu’ bah [ bin al-Hajjaaj al-Azdee ]; vertelde aan ons, al-Hakam [ bin Utaybah bin Nuhaas al-Kindee ] vertelde aan mij; van Dhirr [ bin Abdullaah bin Zaraarah al-Hamadaanee; van Abdur-Rahmaan bin abzee; van zijn … Continue reading

Hoofdstuk negen: het vegen over de leren sokken

Alee bin al-Hasan, vertelde aan ons; Abdullaah bin al-Waleed, vertelde aan ons; van Sufyaan; van zijn vader [ Sa’ eed bin masrooq ath-thawree ]; van at-taimee [ Ibraaheem bin Yazeed bin Shareek ]; van ‘ Amr Maymoon bin al-Awdee; van Abu Abdullaah al-Jadalee; van Khuzaymah bin Thaabit hij zei: De boodschapper van Allaah stelde drie … Continue reading

Hoofdstuk acht: de wijze van het uitvoeren van de rituele wassing

Ishaaq bin Ibraaheem overleverde aan ons; Abdur-Razzaaq informeerde ons; Mu’mar informeerde ons; van Zuhree; van ‘Ataa bin Yazeed al-Laythee, van Humraan bin Abaan [ de knecht van Uthmaan zei: Ik zag Uthmaan bin ‘Affaan rituele wassing uitvoeren. Hij goot water over zijn handen, waste hen drie keer. Vervolgens spoelde hij zijn mond en snoof zijn … Continue reading

Hoofdstuk zeven: vermelding [ van de soorten ] water

Alee bin al-Hasan vertelde aan ons; Abdullaaah bin al-Waleed vertelde aan ons; van Sufyaan bin Sammaak; van ‘Ikrimah; van ibn Abbaas dat: Één van de vrouwen van de boodschapper van Allah had een bad genomen na de staat van grote onreinheid. Dan kwam de profeet om een bad te nemen van het water wat over … Continue reading

Hoofdstuk zes: siwaak (houten stokje om de tanden mee te reinigen)

بسم الله الرحمن الرحيم Abu bakr vertelde aan ons; Alee bin al-Hasan vertelde aan ons; Ya’laa vertelde aan ons; Mas’ar -vertelde aan ons; van al-Miqdaam bin Shurayh; van zijn vader dat hij zei: Ik vroeg Aa’ishah: wat deed de boodschapper van Allaah (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) toen hij zijn huis binnenging. Zij antwoordde, om te … Continue reading

Het boek van rituele wassing (Wudu’)

بسم الله الرحمن الرحيم Genomen van: http://www.salafipublications.com Al-Iqna’ van Ibn al-Mundhir: onderdeel behandelt rituele reinheid Auteur: de Imaam, Abu Bakr Muhammad bin Ibraaheem bin al De keten van overlevering van het boek Ik las onder Abu Abdullaah Muhammad bin Yamn al-Maraadee en hij zei: ik las onder Abu Abdullaah Muhammad bin Ibraaheem al-Balkhee, in Makkah in … Continue reading

Hoofdstuk één: vermelding van de onzuiverheden (Ahdaath) die de staat van zuiverheid schaadt en rituele wassing verplicht

بسم الله الرحمن الرحيم 2. Abu Bakr vertelde ons; Alee bin al-Hasan vertelde ons; Abdullaah bin al-Waleed al-‘Adnee vertelde ons; van Sufyaan; van ‘Aasim; van Zirr bin Habeesh hij zei; ik ging naar Safwaan bin ‘Asaal om hem te vragen over het vegen over de sokken voor rituele wassing, waarop hij antwoordde: De Boodschapper van … Continue reading

Hoofdstuk twee: Vermelding van Wat een Ritueel Bad ( Ghusl ) Verplicht

بسم الله الرحمن الرحيم Ar-rabee’ vertelde ons; as-Shaafi’ee informeerde ons; Maalik bin Hishaam informeerde ons; van Hishaam; van zijn vader; van Zaynab bin Abee Salamah; van Umm Salamah zij zei: “Umm Sulaym, de vrouw van Abu Talhah, ging naar de Profeet (sallallaahu `alaihi wasallam) en zei, ‘O Boodschapper van Allaah! Allaah is niet beschaamd voor de … Continue reading

Hoofdstuk vier: De Manier van het Uitvoeren van de Rituele Wassing

بسم الله الرحمن الرحيم Abu Bakr vertelde ons; Bikaar bin Qutaybah vertelde ons; Muhammad bin al-Ajlaan vertelde aan ons; al-Qa’ qaa’ bin Hakeem informeerde ons; van Abu Saalih; van Abu Hurayrah (radiya ‘llaahu ‘anhu)  dat de Boodschapper van Allaah (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) zei: “Voorwaar, ik ben zoals een vader voor jullie allemaal. Wanneer èèn van … Continue reading