Allaah heeft rijkdom neergezonden om het gebed te vestigen en liefdadigheid te geven


بسم الله الرحمن الرحيم

De titel lijkt misschien vreemd, maar misschien kan deze vreemdheid eindigen wanneer we beseffen dat de titel is ontleend van de woorden van de boodschapper (sallallaahu alayhe wa sallam): “Allaah zei: Wij hebben rijkdom nedergezonden (en bezittingen) zodat het gebed is gevestigd en liefdadigheid is gegeven en als de zoon van Aadam  een vallei kreeg (van rijkdom en bezittingen) zou hij nog naar een andere hunkeren en als hij  de twee valleien had zou hij voor een  derde hunkeren. Niets vult de maag van de zoon van Aadam behalve stof. Dan zal Allaah zich wenden tot degene die zich tot Hem wenden. “[1]

Dat we beseffen wat het doel is waarvoor de Jinn en de Mensheid zijn Geschapen, zal het ons helpen  en gemakkelijk maken, om  deze nobele Hadeeth te begrijpen. Het is de aanbidding van Allaah de Verhevene en niets anders naast Hem.

Allaah de Verhevene zei: ” En ik heb de Jinn en de Mensheid slechts  geschapen (voor welk doel dan ook)  behalve voor mijn aanbidding. ” [2]

Alle andere dingen zijn slechts middelen die  de djinn en de mensen gebruiken voor de gehoorzaamheid van Allaah, zoals voedsel of drinken, het berijden van dieren, huwelijk en rijkdom. Rijkdom was niet nedergezonden behalve voor het vestigen van de aanbidding van Allaah.  De dienaars lichaam wordt versterkt door voedsel en drinken en dit is wat hem sterk zal maken voor het vestigen  van het gebed. Hij mag  deze rijkdom gebruiken voor huwelijk en huwelijk is een helft van de Godsdienst [3] of een helft van de Eemaan [4]. Het huwelijk is een middel om de starende blikken neer te slaan en de geslachtsdelen te beschermen. Wanneer de gehuwde dienaar voor het gebed staat, wordt zijn Khushoo’ versterkt en richt hij zijn hart naar Allaah de verhevene. Het gebrek bij het neerslaan van de starende blik en bescherming van de geslachtsdelen doodt Khushoo ‘. Misschien zal de Muslim deze rijkdom gebruiken voor medicijnen, zodat zijn lichaam gezond wordt en dat zijn prestatie voor het gebed beter is,  dan het gebed van de zieke persoon.

Rijkdom is dus neergezonden voor het gebed, zodat het wordt gevestigd, wat helpt bij de vestiging hiervan en voor het geven van van liefdadigheid en het wegnemen van problemen voor degene  in nood. De  zoon van Adam is echter het doel vergeten  achter het neerzenden van de rijkdom.  Dus heeft hij zijn zakenplannen uitgebreid  en heeft overdreven en zichzelf ondergedompeld in de oceanen van materialisme. Dit alles   slechts voor de eerste vallei. Hoe kan hij twee of drie valleien hebben?

Hoeveel verliezen deze mensen  wat betreft  Khushoo’ in het gebed, toe te schrijven aan deze bijkomende streven omwille van het hebben van toegang in deze wereld  en verspilling van een grote hoeveelheid van de goedheid.

Deze kwestie stopt niet alleen in het vernietigen van een persoons Khushoo ‘, maar het gaat ook verder tot het verspillen van de persoons gebeden.  Je ziet bij degene waar het gebed voorbij is gegaan,  omdat hij druk bezig is in het verzamelen van rijkdom, vergeet hij het feit dat rijkdom slechts voor het vestigen van het gebed en het geven van liefdadigheid is. De Boodschapper (sallallaahu alayhe wa sallam)  heeft gezegd: “Als ik iets dergelijks had zoals de berg Uhud in goud, dan zou het me plezier geven, dat drie dagen niet passeert en niets ervan bij mij blijft, behalve wat ik opzij houd om een schuld te betalen. “[5]

Een van de grootste beproevingen is dat je een Fatwaa (uitspraak) hoort, welke door degene die bezig zijn en geheel in beslag genomen door het vergaren van rijkdom,  zich zullen verheugen dat het toegestaan ​​is voor hen om hun vijf gebeden samen te combineren. Zij zullen dan ook de gebeden na het ‘Ishaa’ bidden, verlaten daarmee de vaste tijden van de  gebeden en er is geen macht geen beweging behalve door Allaah.

Wat is gemeld over degene die het gebed verlaat

Als het gebed leidt tot de toename van Eemaan dan het verlaten veroorzaakt de vernietiging van Eemaan. Als een man het helemaal opgeeft, is  hij  gevallen in ongeloof en shirk. [ 6]

Jaabir (radiallaahu anhu) heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah (sallallaahu alayhe wa sallam)  zei: “Tussen Kufr (ongeloof) en Imaan (geloof) is het verlaten van het gebed. “[7] Het is ook gemeld van Jaabir (radiyallaahu ‘anhu) dat de Boodschapper van Allaah (sallallaahu alayhe wa sallam)  zei: “Tussen een man en Shirk en Kufr is het verlaten van het gebed. “[8]

En in Saheeh Bukharee [9] is het gemeld van Anas bin Maalik (radiyallaahu ‘anhu) dat wanneer  de Profeet (sallallaahu alayhe wa sallam)  op een expeditie ging met de metgezellen, viel hij niet aan tot de volgende morgen wanneer hij opstond en luisterende. Als hij de Aadhaan zou horen zou hij zich terughouden  en als hij het niet hoorde zou hij hen aanvallen.

Degene die  een gebed mist, het is alsof Hij  zijn familie en rijkdom  verloor.

Naudil bin Mu’aawiyyah (radiallaahu anhu) heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah (sallallaahu alayhe wa sallam)  heeft gezegd: “Degene die een gebed mist, het is alsof hij  zijn familie en zijn rijkdom verloor. “[10]

Hoe voel je je – O Broeder moslim – wanneer je je eerbare en geliefde zoon verliest? Wat is je gevoel als je  je vrouw verliest? Hoe is je lijden als je je familie verliest? Hoe is je treurigheid als je zowel je familie en je rijkdom verliest?

Het zou inderdaad  een vreselijke pijn zijn  en  eeuwige treurigheid zijn voor een mens, als hij zijn  familie en zijn rijkdom zou verliezen. Hij verliest zijn familie met wie hij leefde en tevredenheid vond, het voegt toe aan de ontberingen, ongerustheid en treurigheid. Hoe zou het vervolgens  zijn voor degene  die samen met dit al  zijn rijkdom verliest? De groene en zoete rijkdom die Allaah als  een middel heeft gemaakt voor levensonderhoud voor ons, hoe zal de situatie  zijn wanneer je in staat bent om dit gevoel te waarderen ?

Weet dat als iemand een gebed mist, heeft hij heel veel verloren….heel veel.

Voetnoot:

[1] Ahmad in zijn [Musnad] en at-Tabaraanee in [al-Kabeer] van Abu Waaqid (radiyallaahu ‘anhu). Het is ook in [Saheeh ul-Jaami’], nr. 1777.

[2] Surah Dhaariyaat 51:56.

[3] Dit is het gevolg van de uitspraak van de Boodschapper (sallallaahu alayhe wa sallam): “. Wanneer een dienaar trouwt heeft hij de helft van zijn deen voltooid, laat hem dan Allaah vrezen met betrekking tot de andere helft” Overgeleverd door al-Bayhaqee in [ Shu’ab ul-Eemaan] en het is ook in] [Saheeh ul-Jaami ‘, nr. 443.

[5] Overgeleverd door Buhaaree van Abu Hurairah (radiallaahu anhu).

[6] Deze kwestie vereist uitleg: Als hij weigert in zijn hart de verplichting van het gebed dan heeft hij de Godsdienst verlaten van de Islaam, met instemming van de geleerden en als niet, dan verschillen de geleerden hierover, dus zeggen sommigen  dat hij een ongelovige is geworden met de grote kufr die hem uit Islaam neemt, en anderen zeggen dat er wordt gezegd: De (mindere) kufr naast de kufr (dat iemand uit de Godsdienst neemt), of als je wilt, zeg: Kufr in daden omdat hij  de ongelovigen in hun daden imiteerde.

[7] Overgeleverd door at-Tirmidhee en het is in [Saheeh ul-Jaami ‘], nr. 2846.

[8] Overgeleverd door Muslim, Abu Daawood, at-Tirmidhee en Ibn Maajah.

[9] Muslim heeft het ook gemeld.

[10] Overgeleverd door Ibn Hibbaan in zijn [Saheeh]. Het is ook in [Saheeh ut-Targheeb wat-Tarheeb] nr. 576.