Het kussen van de Vingers


De volgende verklaring werd onlangs afgelegd:

Wat betreft de handeling van het kussen van de duimen en het wrijven over de ogen een Hadeeth verteld ons dat Sayyidina Abu Bakr en de Sahaba dit praktiseerde en wij doen dit ook. Wij worden verteld in de Hadeeth dat degene die dit doet veilig zal zijn van de hellevuur. Wie vertelde u dat deze dingen niet in Islam toegestaan is?

De Hadeeth waarnaar wordt verwezen is vermeldt in ‘Musnad al-Firdaws’ van ad-Daylamee.

Na het zien van deze handeling van Abu Bakr merkte kennelijk de Profeet (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) op ‘Degene die dit doet wat mijn geliefde vriend heeft gedaan dan zal mijn bemiddeling toegestaan zijn voor hem.’

Deze Hadeeth is echter niet authentiek.

Al-Haafidh as-Sakhaawee zei in ‘maqaasid al-hasanah’ [ pg. 450 nr. 10121 ], ‘Het is niet authentiek.’ Hij gaat dan te werk om diverse overleveringen van diverse persoonlijkheden te vermelden en besluit dan, ‘er is niets authentiek die naar de Profeet (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) teruggaat’.

‘Onder de overleveringen die hij vermeldt heeft, is een van Khidr, dat degene die dit doet zal nooit blind worden of getroffen zal worden met Oog-infectie.

As-Sakhaawee verklaarde het Muntaqi’ en dat de Isnaad onbekende overleveraars bevat. Al-Ijluni vermelde ook deze twee Hadeeth in ‘kashf al khafaa’ [ 2/206 nr. 2296 ] en hij citeerde de woorden van as-Sakhaawee in z’n geheel.

Mullaa Alee al-Qaaree verwijst naar deze twee Hadeeth in ‘Mawdoo ‘aatal-Kubraa’ [ nr. 435 ] en onderschrijft opnieuw de bovengenoemde woorden van as-Sakhaawee. Hij verklaard ook dat ‘Als de  Hadeeth van Abu Bakr authentiek is dan volstaat het om op te handelen…’De authenticiteit van de Hadeeth van Abu Bakr moet bewezen worden.

Ook Ibn Taahir verklaarde in ‘Tadhkirah dat het niet authentiek is zoals vermeld door as-Shawkaanee in ‘Ahaadeeth al-mawdoo’ah’.

Ook al-Albaanee verklaarde de Hadeeth niet authentiek in ‘Da’eefah’[ nr. 73 ].

Logo

 Related articles