Titel van de studie: de overleveringen over de Qunoot smeekbede gemaakt in de Witr gebed, uit een Hadeeth perspectief en uit een Fiqh perspectief


Naam van de auteur: Mohammed ibn ‘ Umar ibn Saalim Baazmool

De studie bestaat uit twee hoofdonderdelen:

Deel een: De overleveringen samen met een bespreking van hun authenticiteit

Deel twee: De kwesties in verband met de smeekbede van de Qunoot gemaakt in het gebed Witr

De auteur verzamelde alle authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahu ‘ alayhe was sallam) en de uitspraken van zijn metgezellen die verband houden met de Qunoot van het Witr gebed. Dan classificeerde hij hen in categorieën van authenticiteit, om tussen de aanvaardbare en onaanvaardbare onderscheid te maken, waardoor de grondbeginselen van de studie uitsluitend gebaseerd zijn op de kwesties in verband met de Qunoot van het Witr gebed. Hij verzamelde [bijeen]wat er is gezegd over het onderwerp in de bekende scholen van Fiqh, samen met de Thaahiriyyah School. De auteur ging toen terug en onderzocht de kwesties één voor één, volgens de authentieke overleveringen,met behulp van de methodologie van de mensen van kennis en hun manier van onderzoek, argumentatie, en conclusie.

Enkele van de conclusies van de studie zijn als volgt:

De Qunoot van Witr kan het hele jaar worden uitgevoerd.

De manier van de Profeet (sallallaahu ‘alayhe wa sallam) was het soms uit te voeren en het soms te laten.

Voortzetting  elke nacht wordt bevestigd voor de nachten van de laatste helft van Ramadhaan, te beginnen met de zestiende nacht.

De Qunoot moet worden gelaten  in de eerste helft van Ramadhaan als het gebed in gezamelijk met de mensen word gedaan.  Dit is inderdaad een verlaten Sunnah, en voor velen onbekend.

Het  is toegestaan om de Qunoot  in de eerste en tweede helft van Ramadhaan te doen.

De Qunoot van het Witr kan  voor of na de Rukoo ‘ gedaan worden, terwijl het best ervoor is.

Van de verlaten Sunnahs is om de  Takbeer (“Allaahu akbar”) uit te spreken voor en na de Qunoot  wanneer men de Qunoot voor de Rukoo’ doet.

Van de  Sunnah is dat  de Imaam van het gebed zijn stem  met de smeekbeden van Qunoot verheft, en de volgelingen zeggen “ Aameen“.

Volgens de Sunnah  is de Qunoot smeekbede niet te lang, en het beperken van jezelf tot wat er  overgeleverd is van  de Profeet (salallaahu ‘ alayhe was sallam) is het beste,  aangezien het  ook toegestaan zou zijn om  met andere gevestigde bewoordingen te verlengen.

Er is niets  dat de mensen verplicht om de Qunoot op een bepaalde manier te doen, iedere manier is eerder toegestaan, en de beste manier is dat wat is gemeld.

Het is van de Sunnah voor de imam van de mensen om Qunoot niet  in de eerste helft van Ramadhaan te doen, het te doen in de laatste helft, en te smeken tegen de ongelovigen in de Qunoot.

Het is toegestaan om de handen op te heffen met de Qunoot smeekbede, om  langs zijn zij te laten hangen, of hen op te heffen  voor het eerste deel en ze neer te laten voor het laatste deel. Dit alles is toegestaan.

Het is niet toegestaan om het gezicht te vegen met de handen na de Qunoot.

Het is toegestaan om gebeden te zenden op de profeet (sallallaahu ‘ alayhe wa sallam) in het Qunoot smeekbede.

‘ Abdullaah ibn Mas’ood  en Ubayy ibn Ka’b (moge Allaah tevreden met hem zijn) overleverden het meeste  over de Qunoot smeekbede in het Witr gebed.

Het gebed dat het meest lijkt op de Witr gebed is Maghreb, aangezien Maghreb-gebed de Witr van overdag is.

Wat er ook vastgesteld is voor de Naazilah Qunoot  (uitgevoerd in de verplichte gebeden) is ook aanvaardbaar voor de Qunoot van het Witr gebed. Dit wordt ondersteund door het principe dat wat toegestaan is in een verplichte handeling ook is toegestaan in een optionele daad, tenzij er bepaalde bewijzen zijn om het te verbieden.

De auteur hoopt dat hij  recht heeft gedaan aan het onderwerp, en dat hij geholpen heeft van het doen herleven van de methodologie van de mensen van de kennis in onderzoek, door het verzamelen van de bewijzen, accepteren en hen af te wijzen op grond van hun authenticiteit, en vervolgens conclusies maken gebaseerd op hen.

Moge Allah de auteur succes, begeleiding, en standvastigheid verlenen.

[ van de samenvatting van een studie voorgelegd aan Umm al- Quraa Universiteit door Shaykh Muhammad Baazmool ]

Van de artikel van Musa ibn John Richardson 

SalafiTalk.Net