Het opheffen van de handen tijdens de vrijdagpreek


بسم الله الرحمن الرحيم

Shaykh Zayd ibn Haadee al-Madkhalee

Moge Allaah het goede voor u bepalen, de vragensteller zegt;

Is er iets mis met het opheffen van de handen tijdens het laatste gedeelte van de vrijdagpreek als de Imaam smeekbeden verricht?

Of is dit een innovatie?

Nee, hef je handen niet op.

Zeg ‘Ameen’ als reactie op de smeekbede van de Imaam.

Zonder dat je je handen opheft.

Bron: