De definitie van Shirk


بسم الله الرحمن الرحيم

Auteur: Sheikh Zaid Bin Muhammad Ibn Haadee Al-Madkhalee [hafidhahullaah]

Bron: Al-Iqdul Munaddad Al-Jadeed Fil Ijaabati Ala Masaa’ili Fil Fiqhi wa Manaahij wat-Tawheed

Samengesteld en Opgesteld: Fawwaaz Ibn Alee Ibn Alee Al-Madkhaalee [hafidhahullah]

Vertaler van de oorspronkelijke tekst: Abu Ukkaashaa Shaakir

Genomen van: http://www.salafyink.com

Vraag:

” Je vermeldde dat de definitie van Shirkul Akbar [Grote Shirk] is namelijk:

dat men een Niddan[gelijkwaardige, gelijke, deelgenoot]  voor Allaah maakt, smeekt precies zoals zij bij Allaah smeken.  Of (dat zij) het vrezen of hun hoop daarin plaatsen of van  houden zoals zij van Allaah houden. Of (dat zij) een handeling doen, van de handelingen van Ibaadah (aanbidding). ”

Dus wat is de betekenis van de definitie die je eerder noemde?

Antwoord:

“Dit betekent dat de Mukallif [ degene die met de verantwoordelijkheid  is belast voor het vestigen van Tawheed en gehoorzaamheid in zijn leven ] voor Allaah een gelijke maakt van onder Zijn schepping , zodat hij iets uit de handelingen van Ibaadah ( aanbidding) naar iemand / iets richt dat niet toegestaan is , behalve voor Allaah alleen. Zoals Du’aa [ smeekbede ] , Rajaa [ hoop ] , Hubb [liefde ] en andere  van onder de categorieën van aanbidding. ”

SalafyInk