Hoofdstuk tien: droge wassing [ Tayammum ]


بسم الله الرحمن الرحيم

Muhammad bin Ismaa’eel vertelde aan ons; ‘Affaan [ bin muslim bin Abdullaah ] vertelde aan ons; Shu’ bah [ bin al-Hajjaaj al-Azdee ]; vertelde aan ons, al-Hakam [ bin Utaybah bin Nuhaas al-Kindee ] vertelde aan mij; van Dhirr [ bin Abdullaah bin Zaraarah al-Hamadaanee; van Abdur-Rahmaan bin abzee; van zijn vader [ Abdur-Rahmaan de knecht van Naafi’ ] dat:

Hij getuigde dat een man naar Umar zag komen en hem vroeg over de staat van grote onzuiverheid waarin hij verkeerde  en geen water kon vinden. Ammaar [ bin Yaasir zei tegen Umar ], wij waren op een reis en raakte in een staat van grote onzuiverheid en rolde over in het vuil [ om mezelf te zuiveren ]. Vervolgens ging ik naar de Profeet (sallallaahu `alaihi wasallam) en hij sloeg de aarde met zijn handen, blies het stof weg en veegde zijn gezicht en handen. 26

Abu Bakr ( ibn al-Mundhir ) zei:

 1. Zowel degene die in staat van grote onzuiverheid is als degene die in staat is van kleine onzuiverheid, kan de droge wassing uitvoeren in het geval dat er geen water te vinden is.
 2. Degene die ziek is en in een staat van grote onzuiverheid is, kan droge wassing uitvoeren  als hij vreest dat de kou van het water hem zou kunnen schaden wanneer hij een bad in zou nemen. Dit geldt ongeacht of hij op reis is of niet.
 3. Geen van deze mensen hoeven hun gebeden te herhalen wanneer zij later water vinden, ongeacht of zij het binnen de gestelde tijd van het huidige gebed vinden of daarna.
 4. Dus voor degene voor wie het  toegestaan is om de droge wassing uit te voeren, moeten het uitvoeren aan het begin van de periode voor het gebed en bidden. Hij hoeft zijn gebed niet te herhalen, als hij later water vindt.
 5. De beste mening dat is geuit met betrekking tot het zoeken naar water, is dat de zoeker naar zijn linkerkant en rechterkant kijkt, voor hem en achter hem kijkt en indien hij water vaststeld of aanwijzingen naar een waterbron vindt, dan moet hij de rituele wassing uitvoeren. Anders kan hij de droge wassing uitvoeren.
 6. Degene die van plan is om de droge wassing uit te voeren, moet schone aarde vinden en  beide handen eenmaal op de aarde slaan, dan moet hij daarna zijn gezicht en handen vegen.
 7. Het is niet toegestaan om droge wassing uit te voeren behalve met schone aarde. De Profeet (sallallaahu `alaihi wasallam) zei: de aarde is schoon en zuiverend voor mij en eveneens een Moskee.27
 8. Met een droge wassing kan hij alle verplichte gebeden en andere gebeden uitvoeren [ in het geval dat water niet is gevonden ].
 9. Het is beter en veiliger wanneer hij de droge wassing voor elk verplichte gebed zou uitvoeren.
 10. Hij kan de droge wassing uitvoeren tijdens een korte of lange reis.
 11. Hij hoeft niet water te kopen door het meer uit te geven dan hij zich kan veroorloven.
 12. Als hij dorst vreest, dan moet hij het water houden dat hij voor het drinken heeft en moet hij de droge wassing uitvoeren. Hij hoeft het gebed niet te herhalen.
 13. Degene die geen water heeft kan geslachtsgemeenschap hebben, en vervolgens kan hij de droge wassing uitvoeren en dan bidden. Dit is geldig.
 14. Men moet de droge wassing uitvoeren voor niet verplichte gebeden en de ter aardewerping voor de Qur’ aan [ in het geval dat er geen water is gevonden ].
 15. Als iemand droge wassing uitvoert, en begint te bidden en dan water ziet, moet hij het gebed niet laten, maar hij moet het voltooien.
 16. Het is niet toegestaan om droge wassing uit te voeren zonder intentie.
 17. Iedereen die de droge wassing heeft uitgevoerd moet een ritueel bad nemen, als hij in een staat van grote onzuiverheid is, of het uitvoeren van rituele wassing als hij in een kleine staat van onzuiverheid is wanneer zij water vinden ten einde om elk daaropvolgend gebed te bidden.
 18. De menstruerende vrouw, wanneer zij vrij is van haar menstruele cyclus, en de vrouw die een post-natale bloeding ondergaat, wanneer zij rein wordt, kunnen alles doen wat hierboven vermeld is.
 19. Het is toegestaan voor degene die de droge wassing heeft uitgevoerd hen te leiden die rituele wassing heeft uitgevoerd.

Aantekeningen

[ 26 ] Bukhaaree [ Eng. Vert. ], moslim [ Eng. Vert. ], Abu Daawood [ Eng. Vert., An-Nasaa’ ee [ 1/169 ], ibn Maajah [nr. 569 ], al-Bayhaqee [ 1/209 ], ibn Khuzaymah [ nr. 286, 269 ], ibn Hibbaan [ nr. 1299 ], at-Tayaalisee [ nr. 638 ],  Ahmaad [ 2/265, 320 ], Abu Awaanah [ 1/305 ] en ibn Abee Shaybah [ 1/159 ]

[ 27 ] Muslim [ Eng. Vert. ] en ad-Daarimee [ nr. 1396 ]. De hadeeth is ook gemeld door al-Bukhaaree [ Eng. Vert. ] met de tekst, ‘ de aarde is  zuiverend gemaakt voor mij en eveneens een Moskee. ‘

Advertisements