En uw Heer heeft bevolen dat je niemand aanbidt behalve Hem, en de ouders goed te behandelen…. [Qur’aan: Al-Israa’: 23]


بسم الله الرحمن الرحيم

Sleutelwoorden en Uitdrukkingen

Uw Heer : Het verwijst naar Allaah, Hij heeft de soevereine heerschappij  over alle werelden.

En de ouders goed te behandelen: Aangezien Allaah, de Almachtige verordende om alleen te worden aanbeden, zonder enige partner met hem te associëren, heeft Hij ook de mens bevolen om vriendelijk en plichtsgetrouw te zijn met zijn ouders.

Algemene betekenis van de verse

Volgens de Qur’aan vers beveelt Allaah, de Almachtige de  mensen door middel van Zijn Boodschappers, om alle handelingen van aanbidding uitsluitend aan Hem alleen te wijden.Verder spoort Hij kinderen om vriendelijk en plichtsgetrouw te zijn aan hun ouders door woord en daad en hen bovendien waarschuwt tegen het mishandelen van hen, omdat de ouders hen met medelijden hebben opgevoed en voor hen gezorgd  tot het bereiken van rijpheid.

Toepasselijkheid van het vers met het hoofdstuk

Monotheïsme is de meest verzekerd recht van Allaah en het meest bindend plicht op de mens, zoals Allaah het  vers inleid en prioriteit wordt gegeven aan wat van meer belang is.

De verplichting van het tonen van allerlei soorten van welwillendheid, gerechtigheid en tederheid in de omgang met ouders. De Qur’aan vers geeft echter geen grens of aanwijzing van een manier van een dergelijke goede behandeling.

Het verbod van ongehoorzaamheid of ondankbaar zijn tegen je ouders