En voorzeker, Wij zonden naar elk volk een boodschapper, [zeg]: Aanbidt Allaah en vermijd Taghoet…. [Qur’aan: An-Nahl: 36]


بسم الله الرحمن الرحيم

Sleutelwoorden en Uitdrukkingen

  • Boodschapper: de Profeet aan wie een Goddelijke wet is geopenbaard en wie Allaah beval om het aan de mensen over te brengen.
  • Aanbid Allaah: om alle daden van aanbidding uitsluitend aan Hem te wijden.
  • Taghoet [valse Goden]: deze term verwijst naar valse voorwerpen van aanbidding, met ingegrip van elke persoon die het accepteert vergoddelijkt te worden naast Allaah.

Algemene betekenis van de verse

Volgens de Qur’aan vers, zond Allaah, de Verhevene, voor elke natie en generatie een boodschapper om hen uit te nodigen Hem alleen te aanbidden en het vermijden van het vergoddelijken van valse goden.

Voor dit zeer ultieme doel heeft Allaah boodschappers gezonden, sinds het polytheisme eerst onstond in de tijd van Noach, tot de laatste profeetschap door de komst van Muhammad.

Toepasselijkheid van het vers met het hoofdstuk

Het vers zet  de missie uiteen van alle profeten en hun volgelingen en dat is om de mensen op te roepen in een God te geloven en ze te verbieden van het plegen van een handeling van het polytheïsme

Lessen getrokken van het vers

  • De goddelijke wijsheid achter het zenden van boodschappers is om mensen uit te nodigen voor het monotheïsme en hen te verbieden van het plegen van handelingen van polytheïsme.
  • Hoewel ze van verschillende wetgevingen zijn, riepen alle boodschappers op voor een gemeenschappelijke religie, dat bestond uit het besteden van alle daden van aanbidding alleen aan Allah en geen deelgenoten aan Hem toe te kennen.
  • Goddelijke boodschap is doordrongen naar alle volkeren en het bewijs van Allaah is vastgesteld op iedereen zodat niemand vrijgesteld kan worden op de dag van opstanding.
  • Gewichtigheid van het monotheïsme, dat het een plicht  is gehouden op alle naties.
  • De Qur’aan vers omvat dezelfde betekenis, uitgedrukt in de twee getuigenissen van het geloof [getuigen dat er geen Godheid is dan Allaah, en dat Muhammed de boodschapper van Allaah is]. Naast de ontkenning van de geldigheid van het aanbidden van een valse God, bewijst Allaah als de enige God. Daarom moet een perfecte monotheïsme beide combineren, het afwijzen van alle valse Godheden en absolute erkenning van de Goddelijkheid van Allaah.