Hoofdstuk zeven: vermelding [ van de soorten ] water


Alee bin al-Hasan vertelde aan ons; Abdullaaah bin al-Waleed vertelde aan ons; van Sufyaan bin Sammaak; van ‘Ikrimah; van ibn Abbaas dat:

Één van de vrouwen van de boodschapper van Allah had een bad genomen na de staat van grote onreinheid. Dan kwam de profeet om een bad te nemen van het water wat over was. Zij zei, ik heb ervan gebaden. Hij zei, niets maakt water onzuiver.20

  1. Alle water is zuiver en toegestaan om te gebruiken voor rituele wassing of rituele bad. Dit is van toepassing, tenzij het water met een onzuiverheid gemengd is dat  één de drie kwaliteiten van smaak, kleur of geur verandert.
  2. Het voorgaande geldt eveneens voor zoetwater, zeewater en een kleine of een grote hoeveelheid water.
  3. Het is niet toegestaan om rituele wassing uit te voeren van elke soort van drank [ afgezien van water ], voedsel, melk, dadel sap, of water geperst uit planten. Evenmin is het toegestaan om rituele wassing uit te voeren van water dat gemengd is met voedsel of drank zo zeer dat het niet langer correct is om de term water te geven. Bijvoorbeeld: honing, melk of inmaken.
  4. Er is geen limiet aan de hoeveelheid water die men kan gebruiken behalve dat wat volstaat.
  5. Het uitvoeren van rituele wassing van de overgelaten water van degene die een grote onzuiverheid had, de menstruerende vrouw of een christen [ bijvoorbeeld ], is toegestaan
  6. x
  7. Als een hond van een vat likt dan moet het zeven keer gewassen worden, de eerste keer dient men aarde te gebruiken.

[ 20 ] Al-Bayhaqee [ 1/188 ], al-Hakim [ 1/159 ] authenticeerde en adh-dhahabee was het eens. Ibn Khuzaymah [ nr. 109 ], Ahmad [ 1/235, 284, 308 ] en ibn Jaarood [ nr. 48, 49 ] Abu Daawood [ Eng. Vert. 1/17 nr. 68 ], at-Tirmidhi [ nr. 65 ], ibn Maajah [ nr. 370 ] en ibn Abee Shaybah [ 1/33 ] met de tekst, ‘ water is niet vervuild.’

[ 21 ] Bij vookeur moet men de eerste keer aarde aanwenden als gevolg van de hadeeth vermeld door Muslim [ Eng. Vert. 1/167 nr. 549 ] van Abu Hurayrah dat de boodschapper van Allah zei: de zuivering van de gebruiksvoorwerp die behoren tot één van jullie, nadat het gelikt is door een hond ligt in het wassen van zeven keer en het gebruiken van aarde bij de eerste keer. – Majmu [ 2/600 ] vert.