Wat zou je verliezen als je de Islaam aanvaardt?


Op zoek naar Ware Geluk? Een oproep aan de niet-moslims, door Ash-Shaykh Dr Saalih ‘Abdul’ Azeez as-Sindee.

Citaat: Weet je wat sterven als een niet-Muslim betekent? Het betekent dat je  het Hellevuur ingaat en daarin blijf voor de eeuwigheid. Dit is wat Allah  beloofd voordegenen die sterven als een ongelovige. Dus hoe kan je z’n ernstige kwestie verwaarlozen? Ik ga je een vraag stellen, ik hoop dat je eerlijk kunt antwoorden:

Wat zou je verliezen als je  Islaam aanvaardt?

Als je Islaam aanvaardt kan je gewoon normaal je leven leiden, maar in een meer spirituele, georganiseerde en aangename wijze en na de dood staat je een enorme vreugde en plezier je te wachten.

Als je een niveau van overtuiging hebt bereikt, wetend dat Islaam de ware religie is maar vreest dat het aanvaarden van Islaam je zou verhinderen van de genoegens te genieten waar je niet zonder kunt leven, dan vergelijk deze tijdelijke genoegens met eeuwige vreugde. Welke van de twee is belangrijker?

Je kan bovendien de Islaam aanvaarden en dan geleidelijk aan proberen dergelijke genoegens te verminderen. En als je eerlijk Allaah zou aanroepen, zou Hij je zeker helpen. In iedere geval, de Islaam aanvaarden en het met tekortkomingen is beter dan de Islaam helemaal niet aanvaarden.

Als je afwijzing van de Islaam te wijten is aan het hebben van een zwakke persoonlijkheid, het onvermogen om z’n grote beslissing te nemen, of omdat je bang bent dat mensen over je zullen praten of  bespotten, weet dat dit slechts onrealistische gedachten zijn.

Je zou niet de eerste niet-muslim zijn om de Islaam te aanvaarden, heel wat anderen hebben dit gedaan. Ze hebben niets verloren, hun leven was niet geruïneerd, noch hebben zij spijt van.

Is het bovendien zinvol dat jij je eigen welzijn en geluk in dit leven en in het hiernamaals te offeren, alleen maar omdat je bang bent voor spotternij of berisping?

Deze zaak is waardig van jou tijd. Overweeg diep hierover.

Mijn laatste woorden: verlies jezelf niet! Ik vraag Allaah om je te zegenen met echte begeleiding.

Iemand die alleen het beste voor jou wenst,

Ash-Shaykh, Dr. Saalih ‘Abdul ‘Azeez as-Sindee.

  • Dancing (sabeelalmumineen.wordpress.com)